Diapriva is een zelfstandig behandelcentrum(ZBC) voor chronische hemodialyse. In samenwerking met het VU medisch centrum(VUmc) verzorgt Diapriva zeven dagen en zes nachten per week dialysebehandelingen binnen een comfortabele en patiëntgerichte omgeving. Door goede samenwerking tussen medische, verpleegkundige en paramedische disciplines wordt gestreefd naar optimale en veilige zorg voor de hemodialysepatiënt. Dit wordt gerealiseerd door een intensief contact met het VUmc op diverse terreinen.